Skandal: UE – glifosat nie jest rakotwórczy

Nowy raport toksykologa dr Petera Clausinga pokazuje, że władze UE naruszyły własne zasady i odrzuciły dowody na to, że glifosat jest rakotwórczy, żeby dojść do wniosku iż ta substancja chemiczna nie wywołuje raka.

Glifosatorganiczny związek chemiczny z grupy fosfonianów. Jest aktywnym składnikiem niektórych nieselektywnych herbicydów. Hamuje działanie bardzo ważnego dla roślin enzymu syntazy EPSPS (syntaza 5-enolopirogroniano-szikimowo-3-fosforanowa)[7], który jest kluczowym enzymem na szlaku metabolicznym kwasu szikimowego, związanego z biosyntezą aromatycznych aminokwasów (fenyloalaniny, tyrozyny i tryptofanu).

Glifosat wprowadziła na rynek firma Monsanto w 1974 roku, jako składnik herbicydu totalnego (nieselektywnego) Roundup; stosowany jest w postaci soli amonowej lub izopropyloamoniowej. W środkach ochrony roślin glifosat występuje zazwyczaj w postaci zmodyfikowanej (soli amonowej, sodowej i innych), środki ochrony roślin zawierają także substancje ułatwiające jego przenikanie przez błony komórkowe. Obecnie na rynku polskim dostępne jest kilkanaście generycznych środków zawierających w swoim składzie glifosat; niektóre z nich to: Avans Premium 360 SL, Glifocyd 360 SL, Klinik 360 SL, Kosmik 360 SL, Taifun 360 SL.

Glifosat jest szkodliwy sam w sobie

Lecz środki chwastobójcze, takie jak Roundup, zawierają mieszankę chemikaliów, która może być bardziej szkodliwa od samego glifosatu, stanowiąc jeszcze większe zagrożenie dla rolników i całego społeczeństwa.

Trwa gorąca debata naukowa w kwestii tego, czy glifosat jest rakotwórczy, czy też nie. Podczas gdy Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem Światowej Organizacji Zdrowia doszła do wniosku, że glifosat jest „prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi”, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) twierdzi coś przeciwnego. Środki chwastobójcze oparte na glifosacie są stosowane nie tylko w rolnictwie, lecz także w publicznych i prywatnych ogrodach, stwarzając potencjalne zagrożenie zarówno dla rolników, jak i konsumentów.

Badania pokazują również, że herbicydy zawierające glifosat, działają jak substancje wywołujące zaburzenia endokrynologiczne (endocrine disrupters) – które zakłócają pracę naszych gruczołów dokrewnych i mogą negatywnie wpływać na płodność.

Ponadto z powodu nadmiernego stosowania Roundupu w uprawach GMO odpornych na glifosat w USA i Kanadzie, rozprzestrzeniły się tam już odporne na ten herbicyd „superchwasty”. Aby powstrzymać ich ekspansję, zezwolono na komercyjne użycie jeszcze bardziej odpornych odmian roślin modyfikowanych, które tolerują wiele różnych herbicydów, w tym takie, które są prawdopodobnie bardziej toksyczne i szkodliwe dla środowiska od glifosatu. Zgoda na stosowanie glifosatu wiąże się z całą gamą dodatkowych zagrożeń, których również można uniknąć wprowadzając zakaz.

 

Władze UE w sprawie glifosat

Władze UE doszły do wniosku, że glyphosate nie jest rakotwórczy lekceważąc i odsuwając dowody na nowotwory u eksperymentalnych zwierząt i naruszając dyrektywy i wskazówki które mają rzekomo kierować ich pracą, jak czytamy w nowym raporcie [1] niemieckiego toksykologa dr Petera Clausinga.

Raport po raz pierwszy pokazuje, że glifosat powinno się uznać za rakotwórczy [glyphosate should have been classified as a carcinogen] według obecnych standardów UE. To oznaczałoby automatyczny zakaz według legislacji unijnej o pestycydach. Ale władze UE odrzuciły i naruszyły te standardy, ułatwiając im dojście do wniosku, że ten środek chemiczny nie jest rakotwórczy.

Komentując to dr Clausing powiedział: „Co mnie zaskoczyło najbardziej, to jak wyraźnie i szeroko władze naruszyły własne przepisy. To mnie rozgniewało. Władze powinno się uznać za odpowiedzialne za swoje fiasko”.

Dr Clausing dodał: „Dowody na rakotwórczość jest tak przekonująca, że powinien być zakazany” [should be banned].

Organami na linii ostrzału są Niemiecki Federalny Instytut Szacowania Ryzyka (BfR) (Niemcy jako autor raportu o glifosacie w UE), Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Europejska Agencja Chemiczna (ECHA).

Wniosek trzech agencji, że glifosat nie jest rakotwórczy zaprzeczał temu Międzynarodowej Agencji ds. Badań Raka (IARC) WHO, która w 2015 uznała glifosat za „prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi” w oparciu o „wystarczające” dowody u zwierząt i „ograniczone” dowody u ludzi. IARC uznaje się za jej niezależną politykę i wysoką jakość badań.[…]

Tłum. Ola Gordon

Źródło: http://www.gmwatch.org/en/news/latest-news/17724

http://www.greenmedinfo.com/blog/eu-authorities-broke-their-own-rules-and-brushed-aside-evidence-cancer-keep-glyph

email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *